MUDr. et MDDr. Michal Španko

MUDr. et MDDr. Michal Španko je absolventem obou medicínských oborů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Promoval jak v oboru lékařství všeobecného, tak v oboru zubní lékařství. Současně je i nadšeným teoretikem a na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy vyučuje na katedře anatomie. Věnuje se plnému spektru stomatologické péče, jeho nejoblíbenějším oborem je ale ten, s nímž začal na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN již v roce 2016 - tedy stomatochirurgie a implantologie.