MDDr. Michaela Škodová

MDDr. Michaela Škodová vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Promovala v oboru zubní lékařství v roce 2018. Od té doby se věnuje plnému spektru stomatologické péče. Jejími oblíbenými obory jsou stomatochirurgie a dětská stomatologie - specializuje se i na komplexní ošetření chrupu nespolupracujících pacientů v celkové anestezii. Svou Alma mater dodnes neopustila - ve zkráceném úvazku pracuje i nadále na stomatochirurgickém oddělení Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Tam se mimo jiné podílí na výuce studentů oboru zubního lékařství.

Vzhledem k obrovské míře empatie a trpělivosti dokáže zvládnout i technicky a časově nejnáročnější ošetření u klientů všech věkových skupin.